بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     کمیته ترویج زایمان طبیعی به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضورخانم دکترکوکبی، مدیرگروه بخش زنان و سایر اعضا تشکیل گردید.

دراین جلسه باتوجه به اهمیت ایمنی مادران، بر تشکیل کلاسهای آموزشی جهت مادران باردار تاکید وباعنایت به اهمیت مراقبت های پس از زایمان مقررگردیددرمراکزبهداشتی وهمچنین درهنگام ترخیص، آموزش های لازم جهت مراجعه وپیگیری سلامت مادران طی دو.ره های آموزشی ارائه گردد.