بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز پنجشنبه 18 شهریورماه95 ، دکتر محمد شکوهیان، ریاست بیمارستان ، دکتررضاییان، مدیربیمارستان ومهندس زحمتکش ، مدیرامورعمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) باپرسنل تاسیسات، تجهیزات پزشکی، لاندری ونقلیه تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه باتوضیح " طرح تکریم ارباب رجوع" به حضار، درخصوص برخورد مناسب توام با رعایت موازین وسجایای اخلاقی بابیماران وهمراهان آنها وتکریم حرمت ومنزلت ایشان صحبت شد .

درپایان جلسه نیز مسئولین واحدهای مذکور به طرح مشکلات ومسائل بخش های خویش پرداختند و در این خصوص راهکارها وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.