بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته آمار وفناوری اطلاعات در روز شنبه 27شهریورماه 95 به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور اعضا تشکیل گردید.

در این جلسه درخصوص سیستم HIS، فرمهای بیمارستانی، آمار بیماران وامورپژوهشی بحث وگفتگو شد .