بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان امروز شنبه 95/6/27 به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور اعضا تشکیل گردید.

در این جلسه دستورالعمل ارسالی وزارت بهداشت مبنی برخرید ملزومات آزمایشگاهی مورد نقد وبررسی قرار گرفت .