بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بزرگداشت هفته دفاع مقدس وجشن بزرگ عیدغدیر درقالب جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

همزمان باعیدسعیدغدیرخم وآغاز هفته بزرگداشت دفاع مقدس، جلسه بصیرتی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا، امروز چهارشنبه 95/6/31، باحضورکلیه اعضای بسیج وعموم همکاران درسالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه جناب سرهنگ جمالی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران در فسا واز نویسندگان شهرستان، باذکر نکاتی در خصوص واقعه غدیربه تشریح مفهوم ولایت فقیه پرداختند. ایشان در ادامه به هفته دفاع مقدس ودستاوردهای آن اشاره وبه تبیین مسائل روزپرداختند .

گفتنی است این جلسه باشکوه، با برنامه های متنوع نظیر: شعرخوانی، پخش کلیپ های بصیرتی ونماهنگ های زیبا، پذیرایی وبرگزاری مسابقه همراه بود که با استقبال حضار مواجه گردید .