بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان،دوره آموزشی اعتباربخشی جهت پرسنل اداری وغیردرمانی توسط سرکارخانم مرادی، باموضوعات ایمنی وسلامت شغلی، مدیریت خطر، اعتباربخشی وایمنی بیمار برگزار گردید.