بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان،دکترکوهپایه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا، در روز یکشنبه 95/7/4نشستی رابا گروه بخش داخلی بیمارستان درسالن کنفرانس بیمارستان برگزار نمودند .

در این جلسه که دکتریاراحمدی، معاون آموزشی بیمارستان، دکتروجدانی، مدیرآموزش بالینی بیمارستان، خانم دکتر محقق، مدیرگروه بخش داخلی بیمارستان واعضای گروه وهمچنین کارشناسان آموزش نیزحضورداشتند، در خصوص مسائل مربوط به بخش داخلی ودستیاران داخلی بحث وتبادل نظر شد .