بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دیروز دوشنبه پنجم مهرماه95، باحضور دکتررضاییان، مدیر بیمارستان ومهندس زحمتکش، مدیرامورعمومی بیمارستان ، طی مراسمی از اعضای تیم فوتسال بیمارستان که در مسابقات جام رمضان دانشگاه، به مقام نائب قهرمانی نائل آمده بودند تجلیل گردید.

سرپرست واعضای تیم بدین شرح می باشند :

یوسف کریم زاده، ابراهیم شجاعی نسب، مهندس مهدی توسل، رضاسرسبز، افشین دری ، محمد اولادحسینی، علی اکبرزاده، مرتضی زادانی، علی حاتمی، عبدالله ثمن وسیدباقرنبوی زاده.