بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دیروز دوشنبه پنجم مهرماه95، باحضور دکتررضاییان، مدیر بیمارستان ومهندس زحمتکش، مدیرامورعمومی بیمارستان ، طی مراسمی از اعضای تیم فوتسال بیمارستان که در مسابقات جام رمضان دانشگاه، به مقام نائب قهرمانی نائل آمده بودند تجلیل گردید.

سرپرست واعضای تیم بدین شرح می باشند :

یوسف کریم زاده، ابراهیم شجاعی نسب، مهندس مهدی توسل، رضاسرسبز، افشین دری ، محمد اولادحسینی، علی اکبرزاده، مرتضی زادانی، علی حاتمی، عبدالله ثمن وسیدباقرنبوی زاده.