بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، دوره آموزشی آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال ومراقبت های پرستاری آن توسط سرکارخانم سومالی وباحضور دکترولی زاده، در تاریخ 6مهرماه 95 جهت پرسنل بخش های CCU، POST CCUو آنژیوگرافی مرکز برگزار گردید .

خاطرنشان می گردد در این جلسه ، پمفلت های آموزشی در اختیار مسئولین این بخش ها قرار گرفت و آقای دکتر ولی زاده، فلوشیپ آنژیوپلاستی نیز توضیحاتی ارائه وبه سوالات وپرسش های حضار پاسخ دادند .