بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط موثر جهت کارکنان درمانی بیمارستان، در روز شنبه دهم مهرماه توسط دکتر سید محمد حسین اجاقی مسئول واحد بهداشت روان معاونت بهداشت و به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان برگزار گردید .