بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز شنبه هفدهم مهرماه 1395، هیات اجرایی بیمارستان به ریاست دکتر محمدشکوهیان تشکیل جلسه داد .

در این جلسه دکتر شکوهیان مسائل مختلف مربوطه را بیان نمودند و راهکارهای لازم را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه، اعضانقطه نظرات خود را در خصوص مباحث مطرح شده ابراز وراهکارهای لازم را اتخاذ نمودند و مقرر گردید جلسات بصورت منظم تر ومنسجم تر برگزار گردد .