بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، امروز شنبه هفدهم مهرماه 1395، هیات اجرایی بیمارستان به ریاست دکتر محمدشکوهیان تشکیل جلسه داد .

در این جلسه دکتر شکوهیان مسائل مختلف مربوطه را بیان نمودند و راهکارهای لازم را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه، اعضانقطه نظرات خود را در خصوص مباحث مطرح شده ابراز وراهکارهای لازم را اتخاذ نمودند و مقرر گردید جلسات بصورت منظم تر ومنسجم تر برگزار گردد .