بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونتکنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونت
  • کنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونتکنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونت
  • کنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونتکنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونت
  • کنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونتکنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونت

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی بهداشت محیط و کنترل عفونت جهت پرسنل غیردرمانی، در روز  پنجشنبه 95/7/15 در محل سالن کنفرانس وبه همت سوپروایزرآموزشی بیمارستان برگزار گردید .