بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 شما می توانید جهت مشاهده برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) به طریق زیر عمل نمایید : 

مرحله اول :

barnamee.jpg

 

مرحله دوم :

barname pezeshkan 4.jpg

 

مرحله نهایی: مشاهده برنامه هفتگی حضور پزشکان

 

barname pezeshkan 3 1.jpeg