بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش خبرنگار روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،دکترمحمدشکوهیان ریاست بیمارستان، در گفتگوی اختصاصی باخبرنگار ما در تشریح فعالیت بخش های مختلف بیمارستان درشهریورماه سال جاری گفت : درصد اشغال تخت کل بیمارستان درشهریورماه امسال ، 105.6% بوده است .
رئیس بیمارستان با ارائه نموداری که آن را در اختیار خبرنگار ما قرار داد افزود : درماه گذشته 3 بخش بیمارستان، ضریب اشغال تخت بالای 120% و6 بخش ضریب اشغال تخت بین 90% تا 100% را تجربه نمودند .

 

eshghale takht dar shahrivare 95.JPG

 

 گفتنی است تعاریف شاخص های بیمارستانی مذکوربه شرح ذیل می باشد:

* ضريب اشغال تخت (Inpatient Bed Occupancy Rate):عبارت است از ميزان تخت هاي اشغال شده كه به صورت نسبي از تخت روز به تخت روز فعال در يك دوره معين اطلاق مي شود كه با ضرب آن در عدد 100 درصد اشغال تخت روزانه به دست مي آيد

 

* تخت روز فعال(inpatient bed count day):یک واحد اندازه گیری است برای نشان دادن یک تخت بستری ( خالی یا اشغال شده )که ”سالم استو آماده برای استفاده بیمار در یک دوره زمانی 24 ساعته   (تختهایی که برای درمانهای کوتاه مدت استفاده می شوند به عنوان تختهای بیمارستانی محسوب نمی شوند ، مانند : سبد های نوزادان نرمال ، برانکاردها، تختهای دیالیز و تختهای تشخیصی)

 

* تخت روز فعال یا تخت روز اشغالی:عبارت است از مجموع تعداد تختهایی که در طی یک دوره  زمانی معین در اشغال بیماران بوده است .