بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کنفرانس آموزشی چست تروما جهت پرسنل بخش اورژانس در ساعت 8 صبح امروز 24 مهرماه 95، با همکاری رابط آموزشی بخش اورژانس برگزارگردید  که درآن انواع تروماها به قفسه سینه و درمان ها مطرح گردید.