بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، آزمون توانمندی دوره ای از پرسنل بخش سی سی یو و همچنین پرسنل جدیدالورود طرحی و کار دانشجویی درروز شنبه مورخ 24مهرماه 95، به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان برگزار گردید.