بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کنفرانس نارسایی قلبی، در روز پنجشنبه مورخ 95/7/29، توسط آقای دکتربیژنی وبه همت سوپروایزر آموزشی درسالن کنفرانس بیمارستان جهت پرسنل درمانی برگزار گردید .

در این کنفرانس تعاریف بیماری مذکور، میزان شیوع، علل و ریسک فاکتورهاو در پایان درمانها مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

گفتنی است نارسایی قلبی یکی از بیماری های مزمن محسوب گردیده که بیمار وخانواده بیمار را مدتها درگیر نموده ومعمولا به دلیل بستری شدنهای متعدد، هزینه های زیادی را بردوش خانواده وتیم درمانی تحمیل می نماید .

بیماران مبتلا به این بیماری، عموما بعلت کاهش عملکرد فرد در فعالیت های اجتماعی وبعضا افسردگی، از نظر روحی وروانی نیازمند حمایت از طرف خانواده وجامعه می باشند .