بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ کمیته تریاژ بیمارستان به ریاست دکترمحمدشکوهیان برگزارگردید.

در این جلسه درخصوص سامانه تریاژ والکترونیکی نمودن آن بحث وضمن نمایش پاورپووینتی در این مورد، روند الکترونیکی تریاژسطوح 4و5 مورد بررسی قرار گرفت .