بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛همزمان بایکم آبان ماه  روز آمار وبرنامه ریزی، ریاست،مدیرداخلی،مدیرامورعمومی ومدیر روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور در واحدمدیریت اطلاعات وسلامت، ازمدیریت و پرسنل آن واحد، با اهدای شاخه گل وشیرینی تقدیرنمودند.