بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • افتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساافتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • افتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساافتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • افتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساافتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • افتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساافتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • افتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساافتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • افتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساافتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • افتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساافتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • افتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساافتتاح پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشوردربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ امروز سه شنبه 18 آبان ماه 1395،پیشرفته ترین و بزرگترین بلوک تخصصی زایمان در جنوب کشور، باحضور وزیر محترم بهداشت ، دکتر هاشمی، با هزینه ای افزون بر 36 میلیارد ریال در شهرستان فسا به بهره برداری رسید.

گفتنی است در حاشیه این مراسم دکترعسکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا با بیان این که ماهانه بیش از 333 زایمان در این بیمارستان انجام می شود گفت: این مرکز تخصصی با امکاناتی نظیر 14 تخت بستری، 12 اتاق DR ، اتاق ایزوله، زایمان ایمن و زایمان در آب، زایمان بی درد، بخش مراقبت های مامایی و یک واحد اتاق مراقبت های اولیه نوزاد احداث شده است.
خاطر نشان می گردد بلوک زایمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا با هزار و 500 متر مربع مساحت  ساخته شده است.