بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان به ریاست دکتر شکوهیان وباحضور مدیران، امروز چهارشنبه 95/8/19تشکیل گردید.

در این جلسه دکترشکوهیان ضمن تشکر از تلاش های بی شائبه همه همکاران و دست اندرکاران احداث و راه اندازی پروژه توسعه بلوک زایشگاه ، با بررسی وتحلیل عملکرد مجموعه در برنامه استقبال از وزیر محترم بهداشت وهیات همراه ، برضرورت اهتمام بیشتر دربه جاآوردن رسم مهمان نوازی ولزوم برقراری نظم بیشتر تاکید نمودند.

ایشان برلزوم تدوین برنامه عملیاتی کاری میان مدت وبلندمدت توسط مدیران وحرکت در راستای آن توصیه موکد نموده وخواستار اجرایی شدن کارت همراه بیمار شدند .

در ادامه هریک از مدیران در خصوص مسائل مختلف حوزه های خود صحبت نمودند .

ضمنا در این جلسه دستورکار جلسات تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ها ابلاغی از سوی وزارتخانه قرائت شد. در پایان نیز دکتر رضاییان، مدیریت بیمارستان، درخصوص رعایت اصل  وفاق وهمدلی  در انجام امور صحبت هایی ایراد نمودند .