بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،روزپنجشنبه95/8/20، کنفرانس آموزشی اختلال آب و الکترولیت و آشنایی با انواع سرم ها باهماهنگی سوپروایزرآموزشی بیمارستان، توسط آقای دکتر بیژنی درسالن کنفرانس بیمارستان جهت پرسنل درمان برگزار گردید.

در این کنفرانس در خصوص انواع اختلالات الکترولیتی مثل سدیم، کلسیم ومنیزیم نکاتی مطرح و درمورد روش های درمان نیز بحث وبررسی گردید.

در خاتمه نیزدر مورد انواع سرمهای ایزوتونیک، هیپوتونیک وهیپرتونیک  توضیحات لازم ارائه گردید .