بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان گفت: اهدای اعضای شادروان اسماعیل عابدی جوان 29 ساله ساکن داراب  که به علت سابقه بیماری SLE دچار ایست تنفسی و مرگ مغزی شده بود  ،به 3 بیمار زندگی دوباره بخشید.
دکترشکوهیان افزود : شادروان عابدی پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی، بارضایت وازخودگذشتگی خانواده ایشان در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عمل جراحی و جداسازی اعضاء قرار گرفت. 
وی ادامه داد: کبد و دو کلیه وی در این بیمارستان جدا سازی و برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد. 

وی بیان کرد: این چهارمین عمل جدا سازی اهداء عضو در سال جاری در بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا است.