بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری کمیته اقتصاد درمانبرگزاری کمیته اقتصاد درمان
  • برگزاری کمیته اقتصاد درمانبرگزاری کمیته اقتصاد درمان
  • برگزاری کمیته اقتصاد درمانبرگزاری کمیته اقتصاد درمان
  • برگزاری کمیته اقتصاد درمانبرگزاری کمیته اقتصاد درمان

برگزاری کمیته اقتصاد درمان باحضور کارشناسان اقتصاد درمان و رابطین ومنشی های بخش ها