بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛جلسه هماهنگی دکتر شکوهیان،ریاست بیمارستان وآقای رنجبری، مدیریت حراست دانشگاه با مسئول وپرسنل انتظامات بیمارستان به منظور بررسی فرآیند استفاده از کارت همراه برگزار گردید.

در این جلسه که کارشناسان واحد بهبود کیفیت نیز حضور داشتند فرآیندها و تمهیدات لازم در خصوص اجرایی نمودن طرح استفاده از کارت همراه طراحی واندیشیده گردیدومقرر شد طی 2هفته اول پس از اجرای طرح،نقاط ضعف وقوت  طرح مورد پایش وارزیابی قرار گیرد .