بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ جلسه اعتباربخشی ویژه مسئولین بخش های درمانی به ریاست دکتر رضاییان، مدیریت بیمارستان وباحضور کارشناسان اعتباربخشی وایمنی ومسئولین بخش های مذکور در روز شنبه مورخ 13 آذرماه 95 درسالن جلسات برگزار گردید.

دراین جلسه در خصوص مسائل اعتباربخشی وهمچنین فرآیند اجرای کارت همراه بیمار، نکاتی مطرح شد .