بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .
  • روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .
  • روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .
  • روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .
  • روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .
  • روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .
  • روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .
  • روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .روز دانشجو در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گرامی داشته شد .

فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و حقیقت جویی
روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی
بر تمامی دانشجویان مؤمن و پُرتلاش ایران اسلامی گرامی باد.