بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      دکترمحمدشکوهیان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، در گفتگوی اختصاصی باخبرنگارروابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، به تشریح فعالیت بخش های مختلف بیمارستان درآبانماه سال جاری پرداخت وگفت : در این ماه سه بخش زایشگاه، اتفاقات و جراحی عمومی زنان ، ضریب اشغال تخت بالای 100% ( به ترتیب حدود 170%، %115 و %114)را تجربه نمودند .

ایشان در ادامه بیان داشتند که علاوه بر بخش های مذکور، بخش های جراحی مردان، جراحی داخلی، آی سی یو وداخلی نیز در این ماه، ضریب اشغال تختی نزدیک به 100% را تجربه نمودند .

رئیس بیمارستان با ارائه نموداری که آن را در اختیار خبرنگار ما قرار داد افزود: باوجود اینکه 7بخش بیمارستان، ضريب اشغال تخت  Inpatient Bed Occupancy Rate نزدیک به صد وبالای صد درصد  را تجربه نمودند و علی رغم مشکلات مالی درتامین هزینه های بیمارستان، ارائه خدمات درمانی به بیماران بدون هیچگونه خللی درحال انجام می باشد .

 

zaribe eshghale takht aban95.jpg