بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ کمیته CPCR درروز سه شنبه مورخ 16/9/95 به ریاست دکتر محمد شکوهیان،ریاست بیمارستان وباحضور پزشک CPR ، معاون آموزشی بیمارستان ومدیرگروه نوزادان واعضای کمیته برگزار گردید .

در این کمیته مقرر گردید تیم آموزشی 20 نفره CPCR در بیمارستان جهت آموزش پرسنل  و همچنین کمیته علمی CPR نیزعلاوه بر کمیته اجرایی آن تشکیل گردد.