بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کارگاه آموزشی RCAو FMEAکارگاه آموزشی RCAو FMEA
  • کارگاه آموزشی RCAو FMEAکارگاه آموزشی RCAو FMEA
  • کارگاه آموزشی RCAو FMEAکارگاه آموزشی RCAو FMEA
  • کارگاه آموزشی RCAو FMEAکارگاه آموزشی RCAو FMEA
  • کارگاه آموزشی RCAو FMEAکارگاه آموزشی RCAو FMEA

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز5شنبه95/9/18، کارگاه  آموزشی RCAو FMEA باحضور رابطین ایمنی بخش ها ی مختلف ، درسالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید وخطاهای پزشکی مورد بحث وبررسی قرار گرفت .