بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .
  • در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .
  • در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .
  • در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .
  • در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .
  • در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .
  • در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .
  • در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .در هفته وحدت وخجسته زادروزمیلاد رسول نیکی ها، پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا 40000سی سی ازخون خود را اهدا نمودند .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ بمناسبت هفته وحدت و ایام ولادت باسعادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) ، کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا چهل هزار سی سی از خون خود را اهداء نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، طبق برنامه ریزی های انجام شده ، پایگاه سیار انتقال خون هر هفته جهت خونگیری از کارکنان و همراهان بیمار در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) مستقر می شود.

 منصوری رییس سازمان انتقال خون شهرستان فسا در خصوص  حضور پایگاه سیار در بیمارستان گفت : بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) سومین بیمارستان در استان فارس می باشد که پایگاه سیار انتقال خون بصورت مستمر و منظم در آن حضور خواهد داشت.

 

«هرگز به نیکی نمی رسید، مگر از آنچه که دوست دارید، انفاق کنید».

پروردگارا! من خون حیات خویش را هدیه خواهم داد.

تو نظاره گر باش و حیات مرا با حلاوت بی پایان بیامیز.