بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛صبح روزجمعه 10/10/95 دکترعلیرضاعسکری، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا، دربازدیدی سرزده از بخش های اتفاقات، جراحی مردان، داخلی و آی سی یو، ضمن عیادت از بیماران، از نزدیک مسائل ومشکلات بیماران وپرسنل بیمارستان  بررسی نمودند.