بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، آزمون توجیهی پرسنل جدیدالورد و کاردانشجویی وطرحی بیمارستان بارویکرد اعتباربخشی در سالن کنفرانس توسط سوپروایزر آموزشی برگزار گردید .