بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ناظرین وزارت بهداشت انجام گرفت: پایش طرح 247 در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ در راستای پایش طرح 247 بیمارستان های سراسر کشور، دیروز سه شنبه 14 دی ماه 95، بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا میزبان 4تن از بازرسین محترم وزارتخانه بود.

در ابتدا، جلسه ای مشترک با حضور اعضای عملیاتی طرح 247 در اتاق ریاست بیمارستان برگزار گردید که در طی این جلسه دکتر محمدشکوهیان ریاست بیمارستان، مطالبی را در خصوص وضعیت کلی بیمارستان، ضریب اشغال تخت ها و میزان مراجعین قلبی به این مرکز مطرح نمودند و در ادامه دکتر ولی زاده اینترونشنیست  مرکز و مسئول اجرای طرح247 ضمن ارایه آمار بیماران مشمول طرح 247از ابتدای اجرای این طرح، به تشریح فرآیند واقدمات انجام شده در این زمینه پرداختند.


سپس گروه پایش از واحد انژیوگرافی این مرکز و همچنین بخش اتفاقات بازدید نموده و از نزدیک با فرایند نحوه بستری و اقدامات انجام شده آشنا گردیدند.

درپایان، این تیم نظارتی از وضعیت موجود ابراز رضایت نموده وخواستار رایزنی بیشترباوزارتخانه به منظور توسعه بیشتر وبهره مندی از تجهیزات تخصصی مورد نظرگردیدند .

 

IMG_3291.JPG