بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • آشنایی دانش آموزان بامشاغل بیمارستانی آشنایی دانش آموزان بامشاغل بیمارستانی
  • آشنایی دانش آموزان بامشاغل بیمارستانی آشنایی دانش آموزان بامشاغل بیمارستانی
  • آشنایی دانش آموزان بامشاغل بیمارستانی آشنایی دانش آموزان بامشاغل بیمارستانی
  • آشنایی دانش آموزان بامشاغل بیمارستانی آشنایی دانش آموزان بامشاغل بیمارستانی

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،دانش آموزان یکی از مدارس فسا با اولیای مدرسه دربیمارستان حاضر شدند. در این برنامه، سوپروایزر آموزشی بیمارستان درخصوص مشاغل مختلف بیمارستانی توضیحات لازم ارائه نمودند وبه سوالات این عزیزان پاسخ گفتند .