بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ ;کمیته کنترل عفونت بیمارستان در دیماه 95 به ریاست دکتر رضاییان، مدیریت بیمارستان، وباحضور اعضای کمیته تشکیل جلسه داد .

در این جلسه که دکتر کریمی متخصص عفونی بیمارستان نیز حضور داشتند، مصوب گردید کلیه پرسنل کادر درمان ، جهت انجام پروسه های خطرناک ازوسایل حفاظت فردی استفاده نمایند . همچنین براهمیت شستشوی دست ها به منظور ارتقاء سلامت بیماران و کاهش عفونت های بیمارستانی تاکید گردید