بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه آموزشی نحوه صحیح تکمیل پرونده باحضور مسئول مدارک پزشکی بیمارستان، سرکارخانم رسولی و همچنین کنفرانس آموزشی نحوه صحیح تریاژتوسط دکتر یاراحمدی( جهت پرسنل بخش اورژانس) درسالن اجلاس بیمارستان برگزار گردید.

***** کارگاه آموزشی نحوه صحیح تکمیل پرونده

 IMG_6497.JPG  IMG_6499.JPG
 IMG_6501.JPG  IMG_6500.JPG

***** کنفرانس آموزشی نحوه صحیح تریاژ

IMG_6529.JPG  IMG_6530.JPG
 IMG_6531.JPG  IMG_6528.JPG