بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : میزبان هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا، دویست  و نوزدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا، دوشنبه 27 دیماه 95، به میزبانی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزار گردید.

در این جلسه ازنزديك  مسایل ومشكلات بیمارستان بررسي و راهكارهاي جديد براي برونرفت ازمشكلات اتخاذ گردید .

تشکیل این جلسه دربیمارستان، طبق برنامه جديد رياست دانشگاه بوده وقرار است هرهفته هيات رييسه دانشگاه درمحل يكي از معاونتها برگزار شود تا علاوه بربررسي مسايل جاري دانشگاه ، به مشكلات آن حوزه توجه خاص  وارتباط نزديكتري شكل گيرد .