بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا،کمیته زایمان طبیعی باحضوردکترشکوهیان، ریاست بیمارستان، خانم دکترکوکبی، مدیرگروه زنان وسایر اعضای این کمیته در بیمارستان تشکیل گردید.

در این جلسه دکترشکوهیان، ضمن قدردانی از زحمات کلیه همکاران، دریافت لوح بیمارستان دوستدارمادر را به کلیه همشهریان ، وبطورخاص به اعضای کمیته تبریک گفتند .