بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ هیات اجرایی بیمارستان در تاریخ 95/10/30 ساعت 8:30به ریاست دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضاتشکیل جلسه داد.

در این جلسه  مسائل مختلف مطرح ودر خصوص آنها تدابیروتصمیمات لازم اتخاذ گردید.