بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ مادری 31 ساله، در شکم دوم خود، به کمک کادر پزشکی ودرمانی مرکز آموزش مراقبت های بارداری بخش زایمان ومراقبت های پس از زایمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دوقلوهای پسر خود راکه هر یک دارای وزن 2200گرم بودند به روش طبیعی در شامگاه روز شنبه، ساعت 17:45به دنیا آورد وپس از زایمان و دریافت مراقبت های پس از زایمان، از بیمارستان ترخیص گردید.

گفتنی است در آخرین روز دی ماه 95، مادری 29 ساله نیز درشکم دوم، نوزاد5400 گرمی خود را به روش سزارین، دربیمارستان به دنیا آوردند .