بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان گفت: اهدای اعضای مرحومه جهانتاب بیگی  58 ساله اهل نی ریز  که به علت فشارخون دچارخونریزی مغزی ومتاسفانه نهایتامنجربه مرگ مغزی شده بود، به3 بیمار زندگی دوباره بخشید.

دکترشکوهیان افزود : پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی خانم بیگی، بارضایت وازخودگذشتگی خانواده ایشان، در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عمل جراحی و جداسازی اعضاء قرار گرفت

وی ادامه داد: کبدودو کلیه وی در این بیمارستان جدا سازی و برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد

وی بیان کرد: این ششمین عمل جدا سازی اهداء عضو در سال جاری در بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسااست.