بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

باعنایت به افتتاح قریب الوقوع پانسیون خواهران نظام پرستاری،خواهشمند است در اسرع وقت جهت نام نویسی واستفاده از امکانات خوابگاهی پانسیون، باتوجه به محدودیت جا، به دفترنظام پرستاری( سرکار خانم کیالی) مراجعه فرمایید .