بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا، ارزیابی ایمنی بیمارستان باحضور اعضای کمیته 6نفره، شامل ارزیابی ازنظرظرفیت عملکردی، ایمنی سازه ای وغیرسازه ای، به کمک چک لیست مربوطه انجام وپنل ارزیابی خطربیمارستان ترسیم گردید.