بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا، دیروز یکشنبه 95/11/10، بازدید مدیریتی ایمنی بیمارباحضور مدیران ارشدوپرسنل اورژانس وتریاژ در این بخش در محل اتاق عمل مینور انجام گردید. 

در این بازدید اهم مشکلات مربوط به ایمنی بیمارمطرح وبررسی گردید.