بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان          به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی در روزدوشنبه 24 مهرماه ماه 96 به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور اعضا تشکیل گردید. دراین جلسه دبیرمحترم کمیته اخلاق پزشکی، به ارائه گزارش وپیگیری های انجام ...

برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96

برگزاری کمیته 724 ثبت سکته مغزی در مهرماه96      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته 724 ثبت سکته مغزی بیمارستان در23مهرماه96، به ریاست دکترمحمدشکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضا برگزارشد  . در این جلسه بر لزوم آموزش عمومی و رسانه ای به منظور ارتقاء آگاهی مردم تاکید گردید ...

انجام موفق اولین عمل انژيوپلاستي عروق پريفرال سطحي سمت راست در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

انجام موفق اولین عمل انژيوپلاستي عروق پريفرال سطحي سمت راست در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،دكتر محمد شکوهیان، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازانجام موفقیت آمیز عمل آنژیوپلاستی عروق فمورال سطحي سمت راست  بر روی اقای 75ساله  برای اولین باردر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) خبر داد. در این خصوص دكتر ...

راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان

راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، راندمدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان امروز یکشنبه مورخ 23/7/96 به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور پرسنل بخش مذکور ومدیران بیمارستان صورت گرفت . در این جلسه قرر گردید کمبودات بخش بر اساس اولویت ...

اهم فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری ومامایی بیمارستان در هفته چهارم مهرماه 96

اهم فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری ومامایی بیمارستان در هفته چهارم مهرماه 96      اهم اقدامات انجام شده از تاریخ ۲۲مهرماه تا ۲۷مهر ماه 1-حضور در جلسه طرح تحول در معاونت درمان در تاریخ 22 مهرماه 2-حضور در کمیته تجهیزات پزشکی در تاریخ 22مهر 3-حضور در راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی در تاریخ 23 مهرماه 4-حضور در کمیته ۷۲۴در ...

برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی باحضوردکترمحمد شکوهیان، ریاست بیمارستان واعضای این کمیته در تاریخ 22/7/96تشکیل جلسه داد . دراین کمیته بر لزوم راه اندازی ونصب نرم افزارتجهیزات و تهیه لیست اولویت بندی ...

عیادت مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور از دانش آموز تصادفی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا

عیادت مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور از دانش آموز تصادفی دربیمارستان  حضرت ولیعصر(عج)فسا      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز چهارشنبه 26 مهرماه 96، دکتر نائینی ،مدیر پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش کشور، ضمن عیادت از دانش آموز 17 ساله فسایی ، سرعت عمل کادر درمانی بیمارستان فوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا را در ارائه ...

جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید

جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته مرگ ومیر بیمارستان درمهرماه، به ریاست دکترمحمدشکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اساتید قلب ،طب اورژانس،معاون آموزشی ونمایندگان معاونت درمان برگزارشد  . در این جلسه بر لزوم گزارش نویسی صحیح پزشک ...

برگزاری کمیته 247 ثبت سکته قلبی در مهرماه 96

برگزاری کمیته 247 ثبت سکته قلبی در مهرماه 96      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته 247 ثبت سکته قلبی در تاریخ 24مهرماه96، در دفتر رئیس بیمارستان و به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور اعضای کمیته برگزارشد  .  در این کمیته روند فعالیت 6 ماهه گذشته مورد بررسی قرار گرفت واز همکارانی ...

اهم فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری ومامایی بیمارستان در هفته سوم مهرماه 96

اهم فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری ومامایی بیمارستان در هفته سوم مهرماه 96      اهم‌اقدامات انجام شده در تاریخ ۱۵تا ۱۷مهرماه 96 1-حضور در جلسه هیات مدیره نظام پرستاری در تاریخ15 مهرماه96 2-حضور در کنفرانس پیشگیری ازخود کشی در تاریخ 15مهرماه 96 3-حضور در راند مدیریتی ایمنی دیالیز در تاریخ16 مهرماه 4-راند ممیزی از بخشهای دیالیز،در ...