بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

برگزاری جلسه تیرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

برگزاری جلسه تیرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی باحضوردکترمحمد شکوهیان، ریاست بیمارستان واعضای این کمیته تشکیل جلسه داد . دراین کمیته در خصوص اهمیت وجود تجهیزات پشتیبان در بخش ها بحث وگفتگو گردید، همچنین برلزوم دریافت ...

گزارش فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در هفته دوم تیرماه

گزارش فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در هفته دوم تیرماه به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،اهم فعالیت ها واقدامات مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان، سرکار خانم مرادی،  در هفته دوم تیرماه (۱۰الی ۱۵تیرماه) به شرح ذیل می باشد: 1- برگزاری جلسه مدیر محترم داخلی ،عمومی ،درامد،مسئول ...

جلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی

جلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،  جلسه بررسی شرح وظایف و موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی، بامحوریت موضوع پانسمان صحیح بیماران در بخشهای جراحی، با حضور دکتر بابک پزشکی معاون درمان ...

برگزاری کمیته مرگ و میر بزرگسال

برگزاری کمیته مرگ و میر بزرگسال      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته مرگ ومیر بزرگسالان باحضور اعضای کمیته در تاریخ 96/4/11برگزار گردید. در این کمیته به بررسی پرونده متوفیان ارجاع شده به کمیته پرداخته شد.  لازم به ذکر است جلوگیری ...

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر خرداد ماه 96 از نگاه آمار

 عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر خرداد ماه 96 از نگاه آمار      دکتر محمد شکوهیان، رئیس مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی بیمارستان، به منظور آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیز، در خصوص عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر خرداد ماه سال 96 باارائه ...

برگزاری کلاس آموزشی RapidTest

برگزاری کلاس آموزشی RapidTest     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کلاس آموزشی آشنایی با نحوهآزمایش بیماری های HIV جهت پرسنل زایشگاه توسط سرکار خانم استادی در تاریخ 11 و 12 تیرماه 96 در محل زایشگاه بییمارستان حضرت ولیعصر(عج) وبا حضور کلیه ...

تشکیل جلسه کدینگ ( ارسال مستندات سامانه سپاس )

تشکیل جلسه کدینگ ( ارسال مستندات سامانه سپاس )      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه کدینگ ( ارسال مستندات سامانه سپاس ) باحضور اعضای کمیته در روز دوشنبه مورخ 19 تیرماه 96 تشکیل گردید. بحث وبررسی در خصوص ثبت مستندات واحد اتاق عمل، داروخانه وانبار ...

با رضایت خانواده دارابی واهدای اعضای عزیز خود، سه بیمار در انتظار پیوندحیات دوباره یافتند/ سومین اهداء عضو سال جاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

با رضایت خانواده دارابی واهدای اعضای عزیز خود، سه بیمار در انتظار پیوندحیات دوباره یافتند/ سومین اهداء عضو سال جاری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ با رضایت و ایثار خانواده مرحوم مغفور قدمی، اعضای شادروان ابراهیم قدمی 48 ساله ساکن داراب که دچار مرگ مغزی شده بود ، به سه بیمار نیازمند، اهداء شد.  مرحوم قدمی پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی ،در بیمارستان ...

کمیته مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی

کمیته مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته ایمنی مادر ونوزاد وترویج زایمان طبیعی به ریاست دکتر محمدشکوهیان، رئیس بیمارستان وباحضور اعضای کمیته در تاریخ 96/4/18 تشکیل گردید. در این کمیته به بررسی موارد مرتبط  ...

نشست مدیر خدمات پرستاری با مسئول و کادر پرستاری بخش های داخلی وداخلی -جراحی

نشست مدیر خدمات پرستاری با مسئول و کادر پرستاری بخش های داخلی وداخلی -جراحی 1- با مسئول بخش داخلی و کادر پرستاری بخش مذکور- مورخ ۸تیرماه 96در ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۹  با دستور کار : بررسی مشکلات / بیان برنامه عملیاتی و انتظارات از بخش توسط مدیر خدمات پرستاری. 2- با کمک بهیاران - در تاریخ ۷تیرماه 96در ساعت ۸الی  ۹:۳۰با دستور کار ...