بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.

 کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، باتوجه به شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ، کنفرانس آموزشی در با رویکرد اطلاع رسانی و آموزش تخصصی کادر درمان بیمارستان، امروز شنبه 96/3/13 توسط سرکار خانم دکتر ...

تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی

تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی بیمارستان در روزسه شنبه 2 خرداد 96 به ریاست دکتر بابک پزشکی معاون درمان دانشگاه وبا حضورسایر اعضا تشکیل جلسه داد. در این کمیته در خصوص ارتقاء ...

کارگاه آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی ونگارش آن

کارگاه آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی ونگارش آن      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،جلسه آموزشی نگارش برنامه عملیاتی  توسط کارشناس اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 96/3/4 ویژه مسئولین بخش های درمانی در سالن کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه ...

تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز شنبه 6/3/96 مصادف با اول رمضان المبارک 1438، مراسم تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان با حضور دکتر پزشکی، معاون درمان دانشگاه، دکتر شکوهیان رئیس بیمارستان، ...

کمیته طب انتقال خون بیمارستان تشکیل جلسه داد.

کمیته طب انتقال خون بیمارستان تشکیل جلسه داد.      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته طب انتقال خون بیمارستان، به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور سایر اعضای کمیته در روز دوشنبه 96/3/1 برگزار گردید. در این جلسه نحوه درخواست وآمار خون وفرآورده های ...

جلسه ریاست با سرپرستاران ومنشی های بخشها

جلسه ریاست با سرپرستاران ومنشی های بخشها      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،دومین جلسه چک و بررسی پرونده ها قبل از ترخیص، ویژه مسئولین ومنشی هادر تاریخ 96/2/31 باحضورریاست بیمارستان ومسئول اقتصادودرمان معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید. در این ...

برگزاری آزمون پایان بخش روانپزشکی دانشجویان پزشکی بصورت آسکی در بیمارستان

برگزاری آزمون پایان بخش روانپزشکی دانشجویان پزشکی بصورت آسکی در بیمارستان      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، آزمون پایان بخش روانپزشکی دانشجویان پزشکی، در روز یکشنبه مورخ 31/2/96 بصورت آسکی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)برگزار گردید . این آزمون توسط خانم دکتر معتضدیان مدیر گروه ...

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت وفناوری اطلاعات

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت وفناوری اطلاعات      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت وفناوری اطلاعات بیمارستان، به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور سایر اعضای کمیته در روز شنبه 96/2/30 تشکیل گردید. در این جلسه دکتر شکوهیان ...