بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

     دکتر محمد شکوهیان، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا در راستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیز، در خصوص عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر مهر ماه 96 باارائه آماراعلام کرد .

 

mjuhgjikoloo9olk.jpg

 

دکترشکوهیان گفت : 2بخش بیمارستان در مهر ماه 96، بازضریب اشغال تخت بالای 100درصد را تجربه نمودند .

ایشان افزود: ضریب اشغال تخت بخش های زایشگاه، اتفاقات ، ICU و بخش داخلی به ترتیب 111.94%، 102.48%، 94.58% و 92.92% بوده است .

 

 zaribe eshghaletakht mehre96.jpg

eghamate mariiz mehre96.jpg