بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

مقایسه درصد سزارین در8ماهه اول سالهای 96و97ازنگاه آمار

 

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت :در8ماهه اول سا ل 96و97